Přírodní potravinové doplňky

 Kladete si otázku, zda je nutné užívat potravinové doplňky?

Nestačí se zdravě stravovat a doplňovat vitamíny a minerály z čerstvého ovoce a zeleniny, pravidelně sportovat, k tomu pozitivně myslet a praktikovat různé relaxační či meditační techniky ?

Podle našeho názoru to bohužel nestačí.

Vzhledem k obrovské zátěži životního prostředí a způsobu distribuce od pěstitele ke konzumentovi, ovoce i zelenina obsahují  podstatně méně životně důležitých látek než tomu bylo v minulosti (dokázáno rozsáhlými laboratorními pokusy). „An apple a day, keep the doktor away“ (jedno jablko denně a nepotřebuješ lékaře – to je oblíbené anglické přísloví). To ale platilo v 17. století. Pokud chceme získat stejné množství vitamínů, jež obsahovalo jablko vypěstované v tehdejší době, museli bychom denně jíst kilogramy jablek.

Navíc ve srovnání s tehdejší dobou potřeba těchto látek stoupá. Je to dáno vyšším zatížením organismu – znečištěné životní prostředí, životní styl se stále vyššími požadavky na výkon, trvalá hladina stresu způsobená informační explozí (člověk denně přijímá obrovské množství informací, které musí vyhodnocovat a zpracovat). Těmto podmínkám se naše fyzické tělo nedokáže tak rychle přizpůsobovat.

Paradoxem je, že s rozvojem medicíny dochází  k nárůstu počtu civilizačních onemocnění. Na ty pak školská medicína západního typu nasazuje chemické léky z řadou vedlejších účinků.

 Řešením je zásobování organizmu koncentrovanými živinami obsaženými v kvalitních potravinových doplňcích.

 Od některých zástupců klasické školní medicíny můžeme slyšet, že v našich zemích není potřeba užívat doplňkové živiny (také je ve svých ordinacích doporučují málokdy). Někdy se dokonce tvrdí, že tyto živiny člověku spíše škodí. Položme se však otázku, co člověku škodí více – preparáty obsahující „látky vytvořenou přírodou“ nebo „umělé - chemicky“ vytvořené preparáty – léky.  

A tak si jen můžeme připomenout slova Hippokratova      

 „ Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda“.

 Tím však nemáme v žádném případě na mysli, aby pacient přestal brát léky a "vrhnul" se výhradně na léčbu přírodními preparáty.

Kvalitními potravinovými doplňky je možné výrazně podpořit zlepšení zdravotního stavu. Ve spolupráci s lékařem pak lze dávky léků snižovat či vysazovat.

 Nejlepších výsledků se dosahuje užíváním vysoce kvalitních produktů s obsahem přírodních účinných látek.

Výrobky obsahující účinné látky v přírodním charakteru jsou podstatně lepší než vitamínové pilulky vyvinuté v laboratořích. Pokud již chcete sáhnout po těchto preparátech, je lépe použít kvalitní multivitamínový produkt. Vitamíny totiž v organizmu fungují koordinovaně a lepšího efektu se dosahuje ve skupině než  při užití jednotlivého prvku (synergický efekt).